Korvtõstuki üüritingimused

Korvtõstukite renditingimused

Kehtivad alates 01.2018

RENDI ÜLDTINGIMUSED

1. KORVTÕSTUKI ÜLEANDMINE JA TAGASTAMINE

2. ARVELDUSED

3. RENTNIKU VASTUTUS JA KORVTÕSTUKI KASUTAMINE

4. TOIMIMINE RIKKE, ÕNNETUSE VÕI VARGUSE KORRAL